Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2018

June 19 2018

5908 9492 300
Reposted fromGIFer GIFer viajointskurwysyn jointskurwysyn

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
0130 2759 300
1748 2181 300
Reposted fromnyaako nyaako viaepidemic epidemic

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
9834 4e96 300
Reposted fromgreenloud greenloud viaPoranny Poranny
Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce.
— Steve Jobs
Reposted frominpassing inpassing viariddl3m riddl3m
0304 abed 300
Reposted fromhissyfit hissyfit viariddl3m riddl3m

March 27 2018

Kocham zwykłych, prostych ludzi. Prostych w relacjach, prostych we wszystkim, którzy nie boją się głupio wyglądać, nie boją się palnąć jakiejś bzdury. W towarzystwie takich ludzi, możesz się otworzyć, ponieważ podświadomie wiesz, że nie masz przed kim się popisywać. Bo tu sami swoi. Kiedyś zrozumiemy, że zewnętrzny blask jest niczym w porównaniu do wewnętrznego piękna. Ponieważ, to co jest ładne na zewnątrz, pozostaje ładne do pierwszego deszczu. A to co jest w środku, płonie zawsze. Nawet, jeśli tlą się tylko malutkie okruszki. Wystarczy lekki podmuch, żeby wzniecić żar. Kiedyś zrozumiemy, że dobroć, delikatność, czułość i troska, to przejaw wewnętrznej siły, a nie słabości.. Kiedyś na pewno zrozumiemy...
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoulwax soulwax

February 28 2018

A person who thinks all the time has nothing to think about except thoughts, so he loses touch with reality and lives in a world of illusions.
— Alan Watts

January 07 2018

Change is not made without inconvenience, even from worse to better.
— Samuel Johnson

January 03 2018

4033 8fc0 300

December 26 2017

there is so much more
Reposted fromflowerstandman flowerstandman viazembata zembata
1675 63f0 300
Reposted fromsavatage savatage viaPoranny Poranny
5105 38c2 300

shjnam:

Floe

oil on wood panel

24″x15″

9857 e8e7 300

redlipstickresurrected:

Robert Bubel (Polish, b. 1968, Żarki Nr Częstochowa, Poland) - Wysoka Fala, 2014  Paintings: Oil on Canvas

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl