Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2018

Change is not made without inconvenience, even from worse to better.
— Samuel Johnson

January 03 2018

4033 8fc0 300
Reposted bysoulwax soulwax

December 26 2017

there is so much more
Reposted fromflowerstandman flowerstandman viazembata zembata
1675 63f0 300
Reposted fromsavatage savatage viaPoranny Poranny
5105 38c2 300

shjnam:

Floe

oil on wood panel

24″x15″

9857 e8e7 300

redlipstickresurrected:

Robert Bubel (Polish, b. 1968, Żarki Nr Częstochowa, Poland) - Wysoka Fala, 2014  Paintings: Oil on Canvas

9836 b4df 300
Minęli się w czasie; może to on urodził się trochę za wcześnie, może ona za późno. A jednak się spotkali. I każde z nich stanęło przed wyborem. Marzenie i rzeczywistość (...) Zawsze będą nosić swój obraz pod powiekami.
— Katarzyna Rygiel - "Pod powiekami"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaPoranny Poranny

December 18 2017

1525 269f 300
Reposted frommrrru mrrru viahormeza hormeza
0641 28df 300
Reposted from777727772 777727772 viahormeza hormeza
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viahavingdreams havingdreams
7365 4786 300
Dean Martin and Audrey Hepburn
Reposted fromPoranny Poranny viahavingdreams havingdreams
4849 f8ae 300
prosidełko.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasoulwax soulwax
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoulwax soulwax
9666 27f4 300
Reposted from12czerwca 12czerwca viairmelin irmelin

October 08 2017

Nothing is great or little otherwise than by comparison.
— Jonathan Swift
Reposted bystonerrspontezdrowogotuje
The fewer our wants, the nearer we resemble the gods.
— Socrates
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl